+381 63 410 577 or +381 60 5 222 632

+381 63 410 577 or +381 60 5 222 632

Blog

Inbound marketing - realna potreba kompanija ili samo fensi marketing usluga?

Posted by Suzana Milijašević Đurić on 09.05.2019. 14.47.26
Suzana Milijašević Đurić

Blog-zaglavlje-inbound-nova-marketing-usluga

 

Marketing kao nauka koja direktno zavisi od tržišta, podložna je dinamičnim promenama baš kao i samo tržište. Zbog toga smo navikli da u marketingu povremeno bljesne neki trend i tada svi pričaju da je upravo ta metoda ili ta tehnika ono pravo. Sve ostalo je zastarelo i nedovoljno efikasno.

U skladu sa tim, s pravom se postavlja pitanje da li je i inbound marketing jedan takav “modni” trend u marketingu ili je to nešto zaista novo i drugačije čemu treba posvetiti određenu pažnju.

Šta je inbound marketing?

Sam pojam “inbound” nije nov. Neki izvori tvrde da početak upotrebe ovog pojma treba tražiti negde u 1890-tim, ali kada se pročitaju objašnjenja ovog pojma, teško je shvatljivo kakve veze ima ova reč sa marketingom.

Po Wikipediji:

Inbound marketing je tehnika za privlačenje korisnika do proizvoda i usluga putem marketing sadržaja, društvenih medija, optimizacije za pretraživača i brendiranja.

Po nama, ovo objašnjenje nije dovoljno jasno, pa smo kreirali svoje:

Inbound marketing je marketing metoda sveobuhvatnog, holističkog sagledavanja svih marketing aktivnosti kompanije sa ciljem efikasnog privlačenja odgovarajućih potrošača/korisnika uz optimalnu upotrebu resursa.

Inbound marketing je zapravo skup tačno određenih marketing alata, tehnika, komunikacionih kanala i sadržaja koji se koristi za privlačenje posetilaca i njihovo prevođenje u zadovoljne korisnike određene kompanije.

Šta je ovde tako novo i tako drugačije u odnosu na već poznate pojmove digitalnog marketinga, marketing sadržaja, brendiranja, društvenih mreža i slično?

Osnovne karakteristike inbound marketinga

Osnovna različitost inbound marketinga temelji se na sledećih 5 karakteristika:

  1. sveobuhvatnost
  2. efektivnost
  3. suprotan smer
  4. kompletnost marketing levka
  5. merljivost.

1. Sveobuhvatnost

Posetite bilo koju društvenu mrežu i uz veoma malo truda naićićete na mnoštvo saveta, lekcija, članaka, video snimaka kojima autori objašnjavaju načine rešavanja specifičnih situacija u marketingu. Od osnovnih instrukcija kako da otvorite stranicu na Facebook-u za svoj mali biznis do unapređenja stope konverzije na vašem određenom blog postu. Zapravo ima svega “od igle do lokomotive”.

Međutim, ono što je karakteristično za veliku većinu pomenutih uputstava jeste njihova specijalnost, odnosno usmerenje samo na upotrebu npr. neke društvene mreže, email marketinga, oglašavanja na Google-u ili neke druge marketing taktike.

Ne ulazeći u valjanost datih uputstava, možemo zamisliti glavobolju preduzetnika ili menadžera, koji traga za pravim rešenjem za njegovu kompaniju, dok pregleda silne materijale ne bi li našao odgovore na svoja pitanja. I naćiće ih, nesumnjivo, dok “leti s cveta na cvet”, ali postoji mogućnost da se u toku tog procesa zagubi u mnoštvu različitih ponuda.

Inbound marketing posmatra kompaniju, njene kupce i ukupne marketing aktivnosti kao celinu.

Svaki deo ove celine je uzajamno zavisan, te ceo proces teče kao točak koji se stalno okreće. To znači, da se prvo definišu ciljevi kompanije i profil idealnog klijenta kompanije, a zatim se kreira odgovarajuća kombinacija marketing aktivnosti koja će najpre dovesti do ostvarenja datih ciljeva. Stalno podešavanje ciljeva i marketing aktivnosti dovodi do neprekidnog “kretanja” ovog točka i vodi ka razvoju kompanije.

2. Efektivnost

U kompaniji XXI veka više niko ne postavlja pitanje da li je potrebno ulagati u marketing. Pitanje je: Kako optimalno ulagati da bi se ostvarili određeni poslovni ciljevi?

Marketing taktika, društvenih mreža i medija je iz dana u dan sve više, a preduzetnik pored svih svojih dnevnih obaveza nema dovoljno vremena da se posveti upoznavanju svih. Zato mu se često javljaju pitanja poput: koje medije koristiti, u koje marketing aktivnosti ulagati više, a u koje manje, kada menjati određene taktike i u kom pravcu itd.

Fokus inbound marketing metodologije je na efektivnosti upotrebe različitih tehnika, medija i materijala. Cilj je optimalno ulaganje resursa uz maksimalne rezultate.

Nije obavezno da svaka kompanija primenjuje npr. community marketing (marketing zajednica) zbog toga što je to nešto novo na tržištu, ukoliko to nije u skladu sa prirodom biznisa kojim se bavi data kompanija. Ali je važno da primenjuje marketing taktike kojima će privući potencijalne kupce kojima treba upravo ono što ta kompanija nudi, zatim da ih pretvori u kupce i na posletku da ih negovanjem pretvori u najglasnije obožavaoce. I sve to uz optimalnu upotrebu vremena, novca i ljudi.

3. Suprotan smer

Očigledno je da se vremena menjaju, jer smo svedoci potpune promene smera promotivnih poruka u XXI u odnosu na prošli vek.

Od početka primene marketinga, promotivne poruke su bile usmerene na “nametanje”. Uz manje ili više suptilnosti, kompanije su se trudile da svojim reklamnim porukama istaknu svoje proizvode i usluge kao nešto što je neophodno kupcu iz različitih razloga, ne obazirući se na realne potrebe tih kupaca.

50-tih godina XX veka, paralelno sa intenzivnim razvojem bihejviorističkih nauka i izučavanja ljudskog uma, razvijene su i marketing metode kojima se na veoma perfidan način ulazilo u umove mogućih kupaca. Ove tehnike su davale efekte što se vidi na primerima velikih svetskih kompanija.

Međutim, novi milenijum je doneo promene koje su se odrazile i na marketing metode. Naime, danas se često govori o visokom stepenu informisanosti potencijalnih kupaca i nemogućnosti da se lako zavaraju. Još manje se mogu naterati da kupe ono što sami procene da im nije potrebno.

Nasuprot ranijim metodama, inbound marketing podrazumeva privlačenje ciljne publike, a ne nametanje željenog sadržaja određenoj ciljnoj publici.

Plasiranje zanimljivog i korisnog marketing sadržaja zainteresovanoj publici generalno daje mnogo bolje krajnje efekte. Onaj koga data tema zanima, posvećuje tome više pažnje. Na kraju je veća verovatnoća da će i kupiti određeni proizvod ili uslugu.

4. Kompletnost marketing levka

Za razliku od velike većine postojećih internet marketing metoda i tehnika koje se bave isključivo privlačenjem posetilaca na websajt ili stranice na društvenim mrežama, inbound marketing obuhvata sve 4 faze marketing levka:

  1. privlačenje posetilaca,
  2. pretvaranje posetilaca u potencijalne kupce,
  3. prevođenje potencijalnih u krajnje kupce i
  4. oduševljavanje kupaca.

Malo je reći koliko je za sve kompanije važno ovo zaokruživanje celog procesa od privlačenja posetilaca do oduševljavanja kupaca. Koliko jednostavno zvuči kada se ovako sroči, toliko ovaj proces nije lako sprovesti u realnom biznisu.

Mnogo je različitih parametara i faktora koje treba međusobno povezati u skladnu celinu kako bi na kraju menadžer mogao da donese pravu odluku.

Kompanija HubSpot to zna, jer je upravo zbog toga stvorila istoimenu softversku aplikaciju kojom se obuhvataju ne samo marketing aktivnosti, nego i prodajne, aktivnosti korisničke podrške, pa čak i razvojne aktivnosti. Cilj je kvalitetno povezivanje svih ovih poslovnih funkcija i obezbeđivanje pametnog rasta kompanija.

5. Merljivost

Jedan od velikih izazova uopšte u marketingu jeste merenje efekata ukupnih marketing aktivnosti, kao i pojedinačnog doprinosa svake aktivnosti ponaosob.

Digitalni marketing je zbog svoje prirode lakše merljiv u odnosu na tzv. offline marketing aktivnosti, ali je i tu zbog velikog broja različitih kanala komunikacije prilično teško povezati i izračunati njihov zajednički doprinos.

Svaki digitalni medij ima svoju statistiku, pa se mogu meriti efekti aktivnosti putem tog medija. Ali ono što predstavlja izazov jeste uvezivanje svih medija i svih oblika komuniciranja u jednu “priču” kako bi se mogao izmeriti njihov zajednički efekat.

Još je važnije odrediti koja aktivnost u toj grupi daje bolje, a koja lošije rezultate i utvrditi tačno zašto je to tako. A jedino se na taj način može odrediti šta je potrebno menjati kako bi se postigli još bolji rezultati.

Upravo je to princip na kome se zasniva inbound marketing, pa je ova metodologija uz pomoć HubSpot alata osnova za donošenje pametnih odluka u marketingu. Za kompanije koje žive u skladu sa marketing filozofijom poslovanja, ovo je od suštinskog značaja za njen napredak.

Inbound marketing u praksi

Preostaje da se još jednom osvrnemo na naslov ovog članka. Naime, svaki modni trend traje neko vreme i za to vreme ga primenjuju i oni kojima to stoji, ali i oni kojima baš i ne stoji. Međutim, svaki preduzetnik zna da njegova kompanija ne može samo da se rukovodi trendovima.

Suština je pronaći dugoročno rešenje koje doprinosi stabilnom rastu i razvoju kompanije.

Inbound marketing je upravo način da kompanija otkrije koje su njene realne potrebe u pogledu marketinga, da primenjuje one marketing taktike koje njoj donose najbolje rezultate i pomoću finog podešavanja i optimizacije kroz vreme privuče i neguje prave kupce.

Primeri iz svetske prakse pokazuju da kompanije koje primenjuju inbound marketing postižu i do 308% bolje rezultate u odnosu na one koje primenjuju druge tradicionalne metode marketinga. I to nije sve. Vremenom se, zahvaljujući finom podešavanju marketing aktivnosti, ovi rezultati uvećavaju.

Stoga se može reći da inbound marketing nije samo nova fancy marketing usluga, nego realna potreba svake kompanije koja ima za cilj pametan rast i razvoj.

 

Koje marketing metode vi smatrate najkorisnijim za napredak vaše kompanije?

Topics: Inbound marketing, digitalni marketing

Inbound marketing u praksi

Ovde ne pričamo samo o teoriji, nego o praktičnoj primeni najefikasnije marketing metodologije - inbound marketingu.

Čitanjem o primerima čemu sve inbound marketing doprinosi u realnom svetu, stičete bolji uvid u to kako ova moćna metodologija može da se primeni i u vašoj kompaniji.

Pratite naš blog

Najnoviji članci